Pierwsza pomoc

Szkolenie medyczne dla funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego

Jest to autorski program, który powstał po konsultacji z funkcjonariuszami WRD i  ratownikami medycznymi.

Funkcjonariusz, udając się na miejsce zdarzenia, często przybywa pierwszy i jest zmuszony  rozpocząć akcję ratunkową.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zmieniających się realiów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, proponujemy udział w naszym szkoleniu, podczas którego funkcjonariusze posiądą umiejętności przywracania funkcji życiowych, zapoznają się z problemem ciężkich, mnogich, wielonarządowych obrażeń ciała.

Aranżujemy sytuacje najczęściej spotykane na drodze. W czasie naszych szkoleń wykorzystujemy środki pozoracji, staramy się zachować maksymalny realizm i wprowadzać kursantów w sytuacje stresowe.

————————————————————————————————————————————————————————–

Szkolenia z Pierwszej  Pomocy dla Przewodników Turystycznych

Charakter pracy przewodnika turystycznego wystawia go na kontakt z wieloma osobami, o których w gruncie rzeczy nic nie wie. Dlatego też może on znaleźć się w sytuacjach zagrażających zdrowiu czy nawet życiu turysty, takich jak nagłe ataki chorób. Nie sposób także wykluczyć wystąpienia wszelkiego rodzaju wypadków spowodowanych rozmaitymi czynnikami.

W związku z powyższym stworzyliśmy program ?Na pomoc”.
Po rozmowach z wieloma przewodnikami turystycznymi dowiedzieliśmy się, na jakie zagrożenia i problemy najczęściej są oni narażeni w swojej pracy. Program szkolenia został tak ustalony, aby nauczyć kursantów, jak sobie z nimi radzić.

Nasz wielki atut to zachowanie podczas szkoleń maksymalnego realizmu i wykorzystanie środków pozoracji (nie trenujecie tylko na fantomach).

Każdy kursant otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, który z pewnością będzie mile widziany wśród pracodawców.