Międzynarodowy Zlot Harcerzy i Skautów WICEK 2013

Na początku sierpnia, w setną rocznicę urodzin patrona polskich harcerzy – błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, plac obozowy toruńskiego poligonu gościł uczestników Międzynarodowego Zlotu Harcerzy i Skautów WICEK 2013. Toruń odwiedziło blisko 2000 harcerek, harcerzy i skautów z kraju i zagranicy, w tym reprezentantów USA, Argentyny, Litwy i Białorusi.
7 sierpnia dla 250 harcerzy przybyłych pod przewodnictwem komendanta Szymona Wiśniewskiego, Sfora Extreme miała przyjemność zorganizować kilka gier i zabaw sprawnościowych, podczas których podzieleni na zespoły uczestnicy mogli zarówno sprawdzić swoją kondycję fizyczną, jak i pogłębić integrację i współpracę w ramach grupy.