Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy

14 czerwca na terenie Osady Karbówko przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy dowiedzieli się między innymi jak prawidłowo zabezpieczyć miejsce wypadku komunikacyjnego, wzywać pomoc czy ewakuować poszkodowanych. Zapoznali się również z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi stanów zagrożenia życia, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zaburzeniami przytomności, zadławieniem, wstrząsem, ranami i krwotokami oraz złamaniami, skręceniami i zwichnięciami. A wszystko to w oparciu o zajęcia praktyczna. Całość zakończona została symulacją wypadku komunikacyjnego, podczas którego zadanie niczego się nie spodziewających Uczestników, polegało na udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanym.