Kadet

NAUKA | ZABAWA | INTEGRACJA | BEZPIECZEŃSTWO

SFORA EXTREME wraz z Twierdzą Toruń zaprasza do udziału w programie edukacyjnym KADET.

Program ten kierujemy do młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponad gimnazjalnym. Jest to bardzo aktywna forma spędzania czasu, podczas której Kadeci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, takich jak wypadki komunikacyjne, klęski żywiołowe, przetrwanie w skrajnie trudnych warunkach i miejscach pozbawionych podstawowych dóbr życia codziennego. Młodzież ma możliwość wspólnej integracji poprzez zespół zabaw i gier. Baza szkoleniowa mieści się w Twierdzy Toruń. Ogromną atrakcją dla Kadetów jest ponadto zwiedzanie samej twierdzy oraz miasta Torunia.

CELE
- wszechstronny rozwój fizyczny uczestników, poprzez ich aktywny udział w zajęciach specjalistycznych,
- uświadamianie o konieczności troski o swoje zdrowie,
- kształtowanie świadomości obronnej i postawy patriotycznej
- przygotowanie uczestników do podejmowania samodzielnych decyzji w sytuacjach kryzysowych
- poszerzenie wiedzy historycznej w oparciu o zwiedzanie Torunia i Fortu IV.

KADRA
Zajęcia prowadzone są przez kadrę posiadającą wyższe wykształcenie, ukończone kursy pedagogiczne oraz umiejętność nauczania.

BEZPIECZEŃSTWO
Wśród Kadetów stale przebywa dyplomowany ratownik medyczny i pracownik ochrony. Sprzęt specjalistyczny, z którego korzystają uczestnicy posiada wszystkie niezbędne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa.

Młodzież ma do wyboru następujące odmiany programu Kadet:

Militarny

Szkolenie zaczyna się od musztry oraz zaznajomienia uczestników z podstawowym wyposażeniem i sprzętem wojskowym. Część praktyczna to nauka strzelania z broni małokalibrowej, zajęcia linowe, pierwsza pomoc, wojskowy tor przeszkód itp. Program prowadzony jest w drygu wojskowym. Kadeci zakwaterowani są w byłych koszarach fortecznych, a ich cały pobyt moralizowany jest dyscypliną wojskową. Kadet Militarny polecamy w szczególności klasom o profilu mundurowym, młodzieży chcącej związać swoją przyszłość z formacjami typu wojsko, policja, straż graniczna czy straż pożarna.

Survival

To oferta dla młodzieży, która chce poznać bliżej tajniki szkoły przetrwania w extremalnych warunkach, w tym zasady bytowania oraz orientacji w terenie, czytania mapy, pozyskiwania wody czy rozpalania ognia. Urozmaicenie szkolenia stanowią zajęcia linowe, gry terenowe oraz zabawy integracyjne.

Medyk

Ten rodzaj szkolenia adresujemy do młodych ludzi zainteresowanych niesieniem pomocy oraz chcących poznać tajniki pracy ratownika medycznego. Kadeci uczą się udzielania pierwszej pomocy, transportowania poszkodowanych i reanimowania. Program wzbogacony jest o dużą ilość zajęć praktycznych. Aranżujemy sytuacje, które najczęściej spotykamy w życiu codziennym, a więc wypadki komunikacyjne, poparzenia, złamania, omdlenia czy krwotoki. Przykładamy przy tym szczególna uwagę do zachowania maksymalnego realizmu każdej z okoliczności.