Centrum szkoleń

Przedstawiamy Państwu ofertę z zakresu szkoleń, która obejmuje:

  • Survival – zapoznanie z metodami radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
  • Czerwona taktyka – wykonywanie zadań związanych z ochroną życia i zdrowia,  umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej podczas konfliktów zbrojnych (na polu walki),
  • Kadet – program skierowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponad gimnazjalnym, aktywna forma spędzania czasu, podczas której Kadeci zdobywają wiedzę i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
  • Pierwsza pomoc – szkolenie medyczne dla funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego oraz Szkolenia z Pierwszej  Pomocy dla Przewodników Turystycznych.